Voorkomen

Betekenis

zeer algemeen

algemeen aanspoelend, vrijwel elke strandwandeling te vinden

algemeen

Spoelt regelmatig aan, vaak te vinden

vrij algemeen

Spoelt af en toe aan /
vrij zeldzaam, maar algemeen in Zeeland

vrij zeldzaam

Spoelt zelden aan /
zeldzaam, maar vrij algemeen in Zeeland

zeldzaam

Spoelt zelden of nooit aan /
zeer zeldzaam, maar vrij zeldzaam in Zeeland

zeer zeldzaam

minder dan tien keer aangespoeld

niet waargenomen

komt voor in zuidelijke Noordzee, maar nog niet op het strand waargenomen

zoet / brakwater soort

Komt voor in zoet en/of brak water.