Strandkrab (Carcinus maenas)


Herkenning
Het rugschild is koffiefilter-vormig met vijf scherpe tanden aan de zijkant en drie stompe tanden tussen de ogen, waarvan de middelste het grootste is. De scharen zijn krachtig ontwikkeld en ongelijk, meestal is de rechtersschaar groter dan de linker. De looppoten zijn even lang als de scharen en lang, dun en taps toelopend. Het laatste lid van de looppoten is stiletto-vormig. In de oogkas bevindt zich een enkele naad (fissuur). De strandkrab is variabel van kleur en tekening. Vooral jonge exemplaren zijn zeer variabel gekleurd en kunnen groen, blauwig, geel, rood, bruin en /of wit zijn, en hebben vaak vrij grote asymmetrische vlekken. Grotere exemplaren zijn meestal geelgroen met een gebogen rij witte vlekken op de carapax. 
Carapaxbreedte tot 9 cm, meestal niet groter dan 6,5 cm. In aquaria kunnen strandkrabben de leeftijd van 10 jaar bereiken.

Habitat, biologie/ecologie, voorkomen en verspreiding.
De standkrab stelt weinig eisen aan het milieu waarin ze voorkomt en is erg tolerant voor lage zoutconcentraties. Ook kunnen ze lange tijd buiten het water overleven zolang ze zich voor predatoren zoals meeuwen kunnen verschuilen. Ze kan hierdoor worden gevonden in het getijdengebied maar ook tot diep in riviermondingen en hoog in de kwelders. In zandbodems graaft het dier zich in, in veen maken ze holen en tussen mosselen, oesters, wier en stenen kunnen ze zich makkelijke verschuilen. De standkrab is niet kieskeurig in zijn dieet en leeft van aas, schelpdieren, garnalen en andere kreeftachtigen waaronder ook soortgenoten, stekelhuidigen, wormen, vissen en algen en kan met recht alleseter worden genoemd. Er zijn strandkrabben op 200 meter diepte waargenomen, maar gewoonlijk leven ze boven de 40 meter.

Bijzonderheden
Tot voor kort was de strandkrab de algemeenste soort in de zeeuwse getijdezone. De laatste jaren is zij echter met name in de getijdezone grotendeels verdrongen door de masaal aanwezige penseelkrab en blaasjeskrab.
Bij de strandkrab komt regelmatig de parasiet het krabbenzakje (Sacculina carcini) voor. Dit is een parasiet die leeft door het hele lichaam van de krab als een soort wortelstelsel. Onder het achterlijf  steekt een deel van het dier al een gelig zakje naar buiten. Het komt voor dat een dier wordt geparasiteerd door 2 of meer krabbezakjes tegelijkertijd.

Voor meer foto's, klik hier
Een site over de Strandkrab aan de andere kant van de Oceaan:
Strandkrab invaseert Amerika